Zarząd Klubu

Stan po wyborach 13.06.2023 r.

PREZES
Mikołaj Kalinowski
prezes@szubinianka.pl
marketing@szubinianka.pl
tel. 663-275-179

V-CE PREZES
Dawid Wiśniewski
dwisniewski@szubinianka.pl

V-CE PREZES
Rafał Kowalski

SKARBNIK
Urszula Patyk

SEKRETARZ
Eugeniusz Grobelski

CZŁONEK, SKAUT
Kacper Kirschhiebel

CZŁONEK
Dariusz Maciejewski

CZŁONEK
Robert Jurek

CZŁONEK
Robert Bąkowski

CZŁONEK
Wojciech Leśniewski

CZŁONEK
Michał Andrzejewski